روزنامه کوسه: طرح مخفیانه تخریب بافت تاریخی شیراز؟/ وزیر رد کرد، لودرها تخریب شدند
محمدمهدی کلانتری، پژوهشگر و دبیر کمیته میراث فرهنگی اتحادیه انجمن های علمی و دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران که پیگیر این موضوع است، فاش کرد که همه شواهد حاکی از وجود رازی است. ، طرح ضد فرهنگی و غیرقانونی تخریب بافت تاریخی شیراز. .