رشد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال همراه خود مورد توجه قرار گرفت ویژه تعاونی ها – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پس اجتناب کرده اند انحلال وزارت تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، کنجکاوی به بخش تعاون به حداقل قابل انجام کاهش کشف شد، هرچند هیچ منصفانه اجتناب کرده اند متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی موافق احیای این بخش نبودند. این وزارتخانه {در این} وزارتخانه آسانسور شد از ۹ تنها «اقتصاد تعاونی» مطرح شد، اما علاوه بر این شناخته شده به عنوان منصفانه اقتصاد اساساً مبتنی بر مشارکت مردم، پس اجتناب کرده اند بخش دولتی شناخته شده به عنوان رکن دوم اقتصاد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند بخش شخصی، اما علاوه بر این در بر مقدمه پوشش های عمومی دستور ۴۴ قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین این سیستم ششم، سهم تعاونی ها در اقتصاد دولتی باید به ۲۵ سهم برسد. این در حالی است کدام ممکن است متولیان سهم همکاری در اقتصاد سراسری را بین ۳ به همان اندازه ۵ سهم ادعا کردند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود ملاحظه به اینکه در سال‌های فعلی ارقام متنوع اجتناب کرده اند «سهم تعاون در اقتصاد سراسری» مبنی بر سهم ۶، ۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ۸ درصدی اجتناب کرده اند سوی فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان مطرح شده است، این آرم می‌دهد کدام ممکن است بخش جاروبرقی علاوه بر این منصفانه سیستم آماری واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی موجود است کدام ممکن است انگار برای کسی صرف نظر از کدام ممکن است سهم از واقعی این بخش چقدر است.

موضوع تولید دیگری سهم بخش تعاون در واگذاری است میزبان; همراه خود ملاحظه به استراتژی انحلال نمایندگی های دولتی تمرکز بر به آگاه بهمن عبدالله، رئیس اتاق تعاون ایران، به همان اندازه ۳۰ سهم اجتناب کرده اند دارایی ها کالا نمایندگی‌های دولتی باید به بخش تعاونی اختصاص یابد، در حالی کدام ممکن است این امر {به درستی} محقق نشده است.

موضوع عکس کدام ممکن است نمی توان اجتناب کرده اند آن توجه پوشی کرد تاثیر تعاونی ها بر اشتغال است از قیمت تحمیل هر حرفه در بخش تعاونی ۲ به همان اندازه ۵ برابر کمتر اجتناب کرده اند سایر بخش ها است.

افزایش سرمایه اندک برای اشخاص حقیقی در بخش تعاونی

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بخش تعاون، کسب اطلاعات در مورد وضعیت تعاونی‌ها می‌گوید: «در شرایط حال ملت کدام ممکن است {به دلیل} تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های کودک نوپا همراه خود مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا سیاسی مواجه هستیم، تعاونی‌ها جزو بهتر از بخش‌ها هستند. کدام ممکن است ممکن است سرمایه های اندک را ترکیبی تدریجی.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمیع اطمینان حاصل شود که کاهش میزان نقدینگی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش مردمان در اقتصاد. ملت ما نیز دارای {نیروی کار} آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیلان زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونی ها ظرفیت استفاده اجتناب کرده اند این قابلیت ها را در جهت رشد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازار دارند.

وی می گوید: مقامات پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ملت اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادی به تعاونی ها ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر به توانمندی های این بخش اهمیت نمی دهند کدام ممکن است باید رویکرد شخصی را نسبت به این موضوع اصلاح دهند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، برای بدست آوردن به سهم دقیق تعاونی ها در اقتصاد سراسری، باید همراه خود سنت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه سازی صحیح، اطلاعات آموختگان ملت را به سازماندهی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در بخش های مختلف تعاونی الهام بخش کنیم.

حاج اسماعیلی می گوید: همراه خود بازنگری دستور ۴۴ قوانین اساسی، متنوع اجتناب کرده اند نهادهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی باید به بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونی واگذار شود، از ظرفیت اداره آنها {در این} ۲ بخش مقاوم تر است. احیا کردن تعاونی‌ها، تعاونی‌ها نیز باید پس اجتناب کرده اند راه‌اندازی نمایندگی‌های شخصی، بر مقدمه قوانین اجتناب کرده اند ادارات مختلف دولتی مطالبه‌گری کنند.

تعدادی از تعاونی داریم؟

بر مقدمه فینال آمار حاضر شده توسط وسط آمار ایران اجتناب کرده اند وضعیت تعاونی ها، داده ها درمورد به تعاونی ها به تفکیک سرزنده، در جاری ورزش، در جاری انجام، غیرفعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحل شده آشکار شده است.

بر مقدمه این داده ها در سال های ۱۳۹۰ به همان اندازه ۱۳۹۹ انواع کل تعاونی ها ۲۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۱ تعاونی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع تنها ۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۲ تعاونی سرزنده، ۱۰۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۶ تعاونی غیرفعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ تعاونی منحل شدند. وضعیت اعضا، کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعاونی ها نیز {در این} داده ها آماری دیده شده است، با این حال نکته قابل تامل عدم وجود آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضا در سال ۱۳۷۸ {در این} داده ها آماری است.

بعد از همه محمدجعفر کبیری، معاون سابق وزیر تعاون، در شهریور ۱۴۰۰ آگاه بود: «اگرچه ۵ سال پیش ایران ۷۴۰۰۰ تعاونی سرزنده داشت، با این حال اکنون این انواع به ۹۴۰۰۰ تعاونی سرزنده رسیده است. با این حال ادامه دارد آمار مناسب سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال آمار سال ۹۹ آشکار نشده است.

لزوم ارتقای جایگاه تعاونی به میزان ۶ سهم در سال

به گزارش مهر، متخصصان معتقدند برای بدست آوردن به سهم ۲۵ درصدی در سال های بقیه این سیستم ششم یعنی به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۰، بخش تعاون باید سالانه حداقل ۶ سهم جایگاه شخصی را در اقتصاد سراسری بهبود دهد. ، کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به وضعیت فعلی بعید است.

بعد از همه حجت الله عبدالمالکی، وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در شبیه به روزهای ابتدایی وزارت شخصی وعده داده بود کدام ممکن است مقامات سیزدهم سطح شروعی برای بخش تعاون باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: باید این بخش را خارج کنیم. انزوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور بخش تعاونی».

به آگاه وی، در بخش تعاونی ۵ رکن اساسی موجود است کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند دموکراسی، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات، برون گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درون گرایی کدام ممکن است همه آنها نیاز دارند مورد ملاحظه قرار گیرند.

پس باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است مقامات در سال ۱۴۰۱ چه اقداماتی برای رشد بخش تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مبانی {در این} زمینه انجام خواهد داد.