رسانه های آمریکایی آمار موفقیت جنگنده های خلبانان ایرانی را گزارش کرده اند "تامکت"
با وجود قابلیت های نسبتاً قدیمی جنگنده F-14، این جنگنده توسط خلبانان ایرانی کاملاً شناخته شده است و بدنه این جنگنده در طول سالیان گذشته مشابه نمونه اولیه خود باقی مانده است. علاوه بر این، ایران امتیاز انجام اولین شکار هوا به هوای این جنگنده را برای خود محفوظ داشته است.