ردیابی ها لوله سرقتی نمایندگی نفت در انبار زباله جاچساران اختراع شد


سرهنگ ارسلان خادمیان همانطور که صحبت می کنیم در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در جاچساران تصدیق شد: پس اجتناب کرده اند تخلیه اخباری مبنی بر نگهداری بخشها زیادی لوله های سرقتی اجتناب کرده اند نمایندگی نفت در زباله دانی، این موضوع دقیقاً در اصل کار ماموران کلانتری ۱۱ پلیس اعلان قرار گرفت. توافق دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان قرار دارد.

وی افزود: ماموران همراه خود انجام اقدامات اطلاعاتی همراه خود انبار ضایعات شناخته شده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۰ تن لوله سرقتی اجتناب کرده اند نمایندگی نفت اجتناب کرده اند این انبار اختراع کردند کدام ممکن است به طرز ماهرانه ای آن را در پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرزمین کاشتند.

خادمیان ذکر شد: {در این} اتصال تاکنون ۳ نفر دستگیر شدند کدام ممکن است امتحان شده برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری سایر سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالخرها در اصل کار ماموران پلیس اعلان شهرستان گچساران قرار دارد.

رئیس فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران ذکر شد: همراه خود توافق مقام قضایی همراه خود تشکیل پرونده قضایی {در این} خصوص لوله ها اجتناب کرده اند انبار پسماند خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایندگی استفاده از نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت عرضه گرفت، انبار پلمپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انبار بسته شد متهمان به واحد پلیس اعلان منتقل شدند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید