ردیابی ای به پیام بی نظیر نوروز همراه خود هشتگ «مقامات خیال»


رئیس جمهور

محمد مهاجری سرزنده سیاسی اصولگرا به پیام نوروزی رئیسی پاسخ تندی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وی انتقاد کرد.

این پست ردیابی ای است به پیام بی نظیر نوروزی همراه خود هشتگ «مقامات خیال» اولین بار در قطار وبگردی پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید