رجوع کنید به «لبنان والمهاجر» گروگانگیری در بانک بیروت
افراد مسلح پس از ورود به بانک «لبنان والمهاجر» بیروت، چندین کارمند را گروگان گرفتند و تهدید کردند که در صورت عدم پرداخت حقوق، خود و کارکنان بانک را به آتش خواهند کشید. رسانه های لبنانی می گویند این افراد بسیاری از سپرده گذاران هستند که بانک تمام پول آنها را در اختیار آنها قرار نمی دهد. حدود یک ماه پیش نیز حادثه مشابهی در بانک ‘فدرال’ بیروت رخ داد. منبع: فارس