رئیس مجلس: هک کردن سایت های رسمی مجلس کذب محض است.
موسوی نوشت: هک شدن هر یک از سایت های رسمی شورای اسلامی کذب محض است و همزمان با دسترسی به خبرنگاران، دو سال پیش پرونده ای از نام و شماره تلفن نمایندگان در اختیار رسانه ها قرار گرفت و این پرونده نیز منتشر شده است. در چندین گروه و شبکه های اجتماعی برای ارتباط و پیگیری با نمایندگان منتشر شد. مطالبات صنفی.