رژیم لاغری سریع

رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا مدعی شد: ایران به زودی برای انتقام ترور شهید سلیمانی اقدام می‌کند
آمریکا: ارزیابی ما این است که بیشتر انگیزه آن‌ها[ایران] در این سناریو در ارتباط با سلیمانی و به نوعی بخشی از تلاش‌هایشان برای انتقام است.