رئیسی: کسانی که مراسم غدیر را تحمل نمی کنند، سعی می کنند از برگزاری مراسم اربعین جلوگیری کنند.
رئیس جمهور حسینی در ادامه بر تامین وسایل حمل و نقل، اسکان، تغذیه و سلامت زائران تاکید کرد و گفت: ارزان بودن سفر و دسترسی آسان به وسایل نقلیه برای مراسم اربعین بسیار مهم است و انتظار داریم که از نظر حمل و نقل و هر چه تلاش کنیم. برای اسکان، این سفر برای زائران گران تمام می شود