رژیم لاغری سریع

دیدنی های امروز؛ از خبرنگارکُشی اسراییل تا قبر نمادین پوتین در اوکراینشهادت خبنرگار الجزیره به دست نیروهای اسراییل در فلسطین، قفسه های خالی در فروشگاه های آمریکا و قبر نمادین پوتین در اوکراین