دیدار کارگزار حج با مقام معظم رهبری (عکس)
مقام معظم رهبری چهارشنبه ۱۸ خردادماه در دیدار مسئولان حج و حج با بیان اینکه حج رکن زندگی انسان هاست و حاوی پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی است، افزودند. دولت میزبان بر این موضوع تاکید کرد.