دیدار رئیس اسرائیل با رئیس جدید امارات
هرتزوگ در حاشیه شرکت در مراسم تشییع خلیفه بن زاید گفت: همکاری با امارات برای امنیت منطقه ضروری است.