دولت موظف شد هزار میلیارد تومان برای تامین حق آبه کشاورزان اصفهانی پرداخت کند


به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان درباره میزان بارندگی اخیر در استان گفت: منطقه کوهرنگ از ابتدای سال آبی تاکنون حدود ۲۴۵ میلی متر بارندگی داشته است که این میزان ۵۰ میلی متر است. این زمان مشابه سال گذشته است و میانگین میان مدت این دوره است. گذشته حدود ۱۲۶ میلی متر است و این بارندگی خوبی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در صورت تداوم بارندگی ها شرایط خوبی در راه پیش بینی می شود، یادآور شد: در صورت تداوم شرایط در دور دوم کشت پاییزه وزارت نیرو آب داده می شود اما برای مدت معین. برای این مشخص نشده است.

مرتضوی با بیان اینکه وضعیت فعلی سد خوب نیست، گفت: ورودی آن ۱۴ متر مکعب بر ثانیه، خروجی آن حدود ۱۲ متر مکعب در ثانیه و مخزن سد ۱۳۸ میلیون متر مکعب است، در حالی که حجم ذخیره سازی می تواند ۱۴۰۰ باشد. میلیون متر مکعب شاید در حال حاضر کمتر از یک دهم این عدد باشد و در این زمینه باید برای تامین آب شرب که اولویت اول مصرف آب است، اهتمام ورزید.

استاندار اصفهان با اعلام اینکه در شرایط فعلی وزارت نیرو اعلام کرده است که نمی تواند آب را بازگشایی کند، گفت: از نظر کارشناسی پیگیری شد که آیا امکان تامین آب برای کشت اول وجود دارد یا خیر. ، اما با توجه به گزارش های ارائه شده، ما متقاعد شده ایم که این امر امکان پذیر است این موضوع نیست، اگرچه جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

وی با یادآوری اینکه کشاورزان در جلسه مصرانه بر تعیین غرامت از سوی استانداری تاکید داشتند، اعلام کرد: موضوع پیگیری شد و جلساتی در تهران در این زمینه برگزار شد.

مرتضوی با اشاره به اینکه با پیگیری های انجام شده دولت موظف شد مبلغ قابل توجهی بابت حق آبه کشاورزان پرداخت کند که در حال حاضر امکان پرداخت آن وجود ندارد و در حال مکاتبه هستیم، اعلام کرد: ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع تصویب شد. و ما به دنبال دریافت اعتبار برای استان تا قبل از پایان پاییز هستیم.

آخرین پیام/۶۳۱۲۵/ش
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید