دوش آب در استخر همدان به دلیل جیره بندی آب تعطیل شد
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان: در استخرهای شهر همدان در بخش خصوصی، قبل از ورود به استخر و بعد از خروج از استخر به دلیل کم آبی از دوش شستشو استفاده نمی شود و ما متوجه این موضوع شده ایم. درگیر مشکلات سلامتی نشوید زیرا مشکل و در آن زمان ضروری است.