دور دوم حراج خودروهای خارجی از فردا سه شنبه آغاز می شود


دور دوم حراج خودروهای خارجی فردا (۵ مهرماه) از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه (۱۰ آبان) ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، فرآیند مزایده استخدام هزار و ۴۰ تانکر وارداتی از ۱۶ مهرماه آغاز و ۲۵ مهرماه به پایان رسید. در این حراج که بیش از ۱۳ هزار نفر حضور داشتند، قیمت بیش از ۹۶۵ دستگاه خودرو به ارزش ۲۸۱۳ میلیارد تومان عرضه شد و میانگین قیمت ۸۵ درصد افزایش یافت.

بر این اساس ۷۱ خودروی خارجی باقی مانده در اولین مزایده خودرو از فردا (سه شنبه) از طریق سامانه الکترونیک ستادی دولت به فروش می رسد. متقاضیان می توانند جهت دریافت لیست خودروها، اطلاع از شرایط مزایده و ارائه پیشنهادات از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه (۲۶ مهرماه) تا ساعت ۲۴ صبح روز یکشنبه (۱ آبان) به سایت حراج الکترونیکی eauc.setadiran.ir مراجعه کنند.

شرکت کنندگان در مزایده همانند دور اول باید برای ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (ژتون) به دفاتر ثبت اسناد رسمی سراسر کشور مراجعه کنند. مزایده از طریق سامانه حراج الکترونیکی دولت به نشانی فوق و پیشنهاد قیمت نیز به این ترتیب ارائه خواهد شد. لذا کلیه شرکت کنندگان در مزایده می توانند از تاریخ ۵ مهرماه به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه و با استفاده از امضای الکترونیکی پیشنهاد ثبت کنند.

متقاضیان برای شرکت در مزایده ملزم به داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد مالی برای اشخاص حقوقی به همراه شماره حساب قابل دسترسی از طریق اینترنت می باشند. خودروهای مذکور در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل در بازه زمانی تعیین شده (۵ مهر لغایت اول آبان ۱۴۰۱) از ساعت ۸ صبح الی ۱۹ قابل بازدید می باشد.

من باید بگویم؛ زمان رمزگشایی حراج فوق العاده ۵۶۶ اسب عجیب و غریب در ۳ نوامبر خواهد بود.