رژیم لاغری سریع

دلیل غیبت تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان ایران در قهرمانی جهان مکزیک: "دور بود اعزام نشدند"
با توجه به دور بودن مکزیک و هزینه‌های سنگین اعزام، تصمیم گرفته شد که تیم اعزام نشود.