در پشت صحنه آفرینش «آمدم ای شاه پناهم»، مرحوم کریمخانی چگونه چشمگیرترین مداحی را در ایران انجام داد؟
صدای استاد کریمخانی خیلی زود به شهرت رسید و در میان آشنایان با صدا و لحن و نوازندگان بزرگ ایران محبوبیت یافت. تا جایی که چند سال بعد، در سال ۱۳۹۷ در آلبوم «ایران من»، همایون شازاریان قطعه ای را بر اساس ترانه «من کجا، باران کجا» استاد کریمخانی ارائه کرد و آن را به آنها تقدیم کرد.