درباره سازنده "متروپل" و ارتباطات و عناوین او + یک هشدار درباره سایر پروژه هایش (تصویری)
او ارتباطات متعددی با مسوولان استانی دارد، به گونه ای که برای کلنگ زنی و افتتاح پروژه های شخصی اش مسوولان رده بالای استانی هم حضور پیدا می کنند… او به عنوان “خیّر امنیت ساز” هم لوح تقدیر گرفته بود!