داوطلبان رشته پزشکی دانشگاه آزاد از دهم مهرماه ثبت نام اینترنتی خود را انجام دهند
کلیه دانشجویان ترم اول و دوم رشته های دندانپزشکی، پزشکی، داروسازی و دانشجویان ثبت نامی رشته دامپزشکی می توانند روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۱۰ صبح با مراجعه به سامانه آموزشی edu.iau.ac.ir ثبت نام اینترنتی خود را انجام دهند. .