دانشگاه علوم پزشکی: ۴۲ درصد افراد بالای ۵۰ سال دارای فشار خون بالا هستند
مردان فشار خون بالاتری نسبت به زنان در ۲۰ سالگی دارند، اما در ۴۰ سالگی زنان در این زمینه از مردان پیشی می گیرند. به طوری که فشار خون زنان ۴۰ ساله با مردان ۶۰ ساله قابل مقایسه است. محققان بر این باورند که هورمون ها دخیل هستند.