دانشجویان در چارچوب قانون حق اعتراض دارند


رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: همانطور که اصل ۲۷ قانون اساسی به مردم اجازه اعتراض داده است، دانشجویان نیز در چارچوب قوانین و مقررات حق اعتراض دارند اما نباید از حضور در کلاس درس خودداری کنند. از این منظر ما به اتحادیه ها اجازه می دهیم که آشوب کنند، اما این کار نباید در اداره دانشگاه خللی ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، سعدالله نصیری قیدری در نشست گفتگو با دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری اظهار کرد: در چهار هفته ای که از نیمسال اول سال ۱۴۰۱ می گذرد، بیش از ۴۰ ساعت با همکاران و دانشجویان صحبت کرده ام که آیا در خوابگاه، در سالن ها و در کلاس های درس. این بحث همیشه با این دیدگاه شروع شده که دانشگاه محیطی پویا و زنده است و مسائل جامعه را درک می کند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: واقعیت این است که نمی توان به دانشگاهیان دروغ گفت و با آنها بازی سیاسی کرد. به خصوص جوانان نسل جدید نسبت به دوران دانشجویی ما منابع دانش بیشتری دارند. بنابراین نمی توانم راهی جز ارتباط با آنها فکر کنم.

نصیری گفت: تاکنون تمامی دیدارهای گفت و گو با احترام و درک متقابل و با نتایج خوبی انجام شده است و من به شخصه از تمامی جلسات راضی هستم.

دلیل این امر این است که حتی اگر دانشجو باید به کمیته انضباطی معرفی شود، اساتید این دانشگاه که نقش حمایتی نسبت به دانشجویان دارند در کمیته حضور دارند و کمیته انضباطی هیچ قصدی برای آسیب رساندن به دانشجویان ندارد.

ما باید یک دانش آموز را به مشاور یا روانپزشک ارجاع دهیم زیرا قرار نیست امنیت ۲۰۰۰۰ دانش آموز را به خطر بیندازیم زیرا کمترین دانش آموز مقصر است.