داده های موضوع ای: بیت کوین ممکن است به همان اندازه ۵۰۰۰۰ دلار انبساط تنبل


همراه خود ملاحظه به دانش قیمت کسب برخورد‌های پرانرژی در وب بیت‌کوین، این پول خارجی دیجیتال در روزهای بلند مدت چشم انداز انبساط به همان اندازه مرحله ۵۰ هزار دلار را دارد. علاوه بر این این، علائم رو به بالا را می توان در وب دهلیز تفسیر کرد.

بر ایده گزارش CryptoSlit، خریداران بلندمدت به همان اندازه سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به انباشت بیت کوین یکپارچه دادند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر الگو صعودی این هفته است. بر ایده داده های آنلاین مکان تحلیلی IntoTheBlock، پس اجتناب کرده اند قیمت کاهش یافته مجدد بیت کوین بیش اجتناب کرده اند ۴۸۰۰۰ دلار، دارندگان بیت کوین کدام ممکن است حداقل منصفانه سال بیت کوین را در اختیار داشتند به بالا شخصی رسیدند.

این اپراتورها اجتناب کرده اند بالا نوامبر سهام شخصی را ۱۷ نسبت افزایش داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ همراه خود محافظت خونسردی به الگو مونتاژ واحدهای جدید مربوط به قبلی یکپارچه دادند. مسیر مقابله همراه خود بیت کوین روشن به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند از دوام بزرگی رفتن تنبل، ممکن است به ۵۰۰۰۰ دلار برسد.

رویدادی کدام ممکن است ممکن است بیت کوین را به ۵۰۰۰۰ دلار برساند

شاخص درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان خریداران (IOMAP) کدام ممکن است توسط نمایندگی تحلیلی Into de Block حاضر شده است، سطوح کلیدی را خاص می تنبل کدام ممکن است در آن قیمت کاهش یافته پرهزینه بیت کوین بالقوه است همراه خود رسیدن قیمت ها به آنها پرانرژی تر شوند. شاخص IOMAP به معنای واقعی کلمه هستند آرم می دهد کدام ممکن است تعدادی از واحد اجتناب کرده اند منصفانه پول خارجی برای دارندگان آن درآمد داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از واحد متحمل ضرر شدند.

مرحله از دوام بی نظیر بیت کوین همراه خود ۲.۳۸ میلیون واحد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۱۶ میلیون بیت کوین به ۴۸۴۷۹ دلار نزدیک تبدیل می شود. دور شدن این مرحله ممکن است بیت کوین را در مرحله بعدی به ۵۰۰۰۰ دلار برساند.

شاخص درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان سرمایه گذار بیت کوین (IOMAP)

بر ایده ارزیابی داده های فعلی در زنجیره Santiment، قیمت بیت کوین اکنون به بالاترین مرحله شخصی اجتناب کرده اند تحریک کردن سال ۲۰۲۲ رسیده است. به گزارش سانتیمنت، افزایش کمیت پیشنهادات دسترس در بازار آتی یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر افزایش قیمت در هفته قبلی به سطوح حال است. بالاترین مرحله قیمت بیت کوین در ۱۱ هفته قبلی پرونده شد در حالی کدام ممکن است ترس اجتناب کرده اند تورم، درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس کرونا به طور قابل توجهی فروکش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته پرهزینه بیت کوین {در میان} مدت بیش اجتناب کرده اند ۱۰ نسبت انبساط کردند.

در زمان نگارش این متن، قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت قبلی تقریباً با بیرون اصلاح که همچنان ادامه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته قبلی ۱۱ نسبت مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به ۴۷۷۰۰ دلار نزدیک شده است. قیمت حال بیت کوین علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است کل قطعا ارزش آن را دارد بازار این پول خارجی دیجیتال به تازگی اجتناب کرده اند ۹۰۰ میلیارد دلار رفتن کرده است. همراه خود این جاری، بیت کوین ادامه دارد اجتناب کرده اند بالاترین قیمت شخصی یعنی ۶۹۰۰۰ دلار در ۱۰ نوامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۱.۳ نسبت فضا دارد.

خریداران بیت کوین به دارایی های شخصی فوق العاده اعتقاد دارند

بر ایده داده‌های آنلاین‌مکان تحلیلی Glassnode، اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است دارندگان بیت‌کوین‌های جمع آوری شده شده در سه ماهه اول بازار صعودی ۲۰۲۱ را نفروختند، سهم بیت‌کوین‌هایی کدام ممکن است حداقل برای منصفانه سال خریداری شده بود، نزدیک به سقف فروخته نشد. . تغییر شدن. به طور گسترده، این بدان معنی است کدام ممکن است خریداران بیت کوین علیرغم تأثیر عقب کشیدن عناصر اقتصاد کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، اعتقاد مقاوم به قطعا ارزش آن را دارد دارایی های شخصی دارند.

همراه خود ارزیابی تنظیمات حال تهیه بیت کوین همراه خود فاصله های در گذشته، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این پول خارجی دیجیتال وارد نیمه دوم بازار رو به کاهش شخصی شده است. همراه خود این جاری، دارندگان بیت کوین به سختی مسن‌تر خریداری شده‌اند، کدام ممکن است بالقوه است حرکتی مرتب برای کاهش سرمایه‌گذاری {در این} پول خارجی دیجیتال باشد. همراه خود این جاری، به نظر می رسد مانند است افزایش قابل توجهی در محدوده ۳۵۰۰۰ دلار به همان اندازه ۴۲۰۰۰ دلار برای انطباق همراه خود فشار کالا {در این} جهان تحمیل شده است.

در همین جاری، طبق داده های احساسات، اتریوم سیگنال هایی اجتناب کرده اند افزایش را آرم می دهد. انواع برخورد‌های اتریوم همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰۰ توکن اجتناب کرده اند دسامبر به بالاترین حد شخصی (۱۳۲۹) رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انواع برای ادغام کردن ۴۰ برخورد تولید دیگری است کدام ممکن است در ۵ هفته قبلی تحمیل شده‌اند. داده های بازار شواهد روشنی اجتناب کرده اند ارتباط بین انواع عناوین نهنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت قیمت در بلند مدت حاضر می دهد.

قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قالب عناوین را همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰۰ سهام اتریوم ارزیابی کنید.

مبادلات سرسرا برای عجله در جاری کاهش است

اتریوم روز چهارشنبه شاهد ورودی غول پیکر عکس اجتناب کرده اند صرافی ها بود. بر ایده گزارش Into de Block، بیش اجتناب کرده اند ۱۸۰۰۰۰ واحد اتریوم در یک واحد روز اجتناب کرده اند صرافی های مرکزی بردن شد کدام ممکن است بیشترین انواع اتریوم اجتناب کرده اند صرافی ها در سال ۲۰۲۲ بردن شد. ذخایر اتریوم در صرافی های مرکزی در سال ۲۰۲۲ برای عجله در جاری کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱.۰۸ میلیون واحد کاهش یافته است است. اجتناب کرده اند ابتدای سال.

پس اجتناب کرده اند این ورودی غول پیکر، قیمت اتریوم ۳۲ نسبت افزایش کشف شد. علاوه بر این این، تنها در ماه مارس، میزان درو کردن اجتناب کرده اند صرافی های مرکزی در مجموع به حداقل یک میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۸ هزار سرسرا رسید کدام ممکن است سیگنال عکس اجتناب کرده اند کاهش فوری بورس هاست.

در زمان نگارش این متن، اتریوم همراه خود ۲.۲ نسبت افزایش در روز قبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ نسبت انبساط در هفت روز قبل، در حدود ۳۴۲۲ دلار قیمت کاهش یافته تبدیل می شود. همراه خود نگاهی به حداقل یک فاصله تمدید شده تر، قیمت اتریوم در ۲ هفته قبلی ۳۳.۳ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال قبلی ۹۵.۸ نسبت مرتفع است. همراه خود این جاری، اتریوم همراه خود افزایش ۳۱ درصدی ادامه دارد همراه خود بالاترین قیمت شخصی یعنی ۴۸۷۸ دلار در ۱۰ نوامبر فضا دارد. قطعا ارزش آن را دارد کل بازار اتریوم اکنون بیش اجتناب کرده اند ۴۱۰ میلیارد دلار است.

داده های موضوع ای: بیت کوین ممکن است به همان اندازه ۵۰۰۰۰ دلار انبساط تنبل

{در این} مورد تا حد زیادی بیاموزید

  • وضعیت بازار: افزایش قیمت بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتریوم
  • وضعیت بازار: بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتر از نزدیک افزایش می یابند
  • وضعیت بازار: رکورد تاریخی بازار ارزهای دیجیتال در گذشته اجتناب کرده اند تهیه اولین سهام کوین بیس
  • انبساط فوری آلت کوین ها همزمان همراه خود وفاداری قیمت بیت کوین است
  • تذکر تحلیلگر: رفتن اجتناب کرده اند ۴۲۰۰۰ دلار مهم انبساط بیت کوین است

تأمین

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=293883