خوزستان/اعتراض به قطع برق با نوزاد گرمازا (فیلم)
یکی از اهالی روستای منصوره نوزاد گرمازده خود را مقابل نیروگاه شادگان خوزستان در آغوش می گیرد و می گوید: این نوزاد چه گناهی کرده است. از ساعت ۱۱ تا الان با ماشین بدرخشم گرمه زیر آفتاب گناهشون چیه؟ ببین چرا مادر و خواهرش از گرما در ماشین بنشینند گناه دارد؟