خوب ارزش پیشنهادات بورس در سال ۱۴۰۰ میلادی ۱.۲ میلیون تومان گفتن شد.خوب ارزش معاملاتی بورس در سال ۱۴۰۰ خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان گفتن شد – مشرق نیوز