خواه یا نه این ارزهای دیجیتال بیت کوین را نابود می کنند؟


به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند این پول خارجی دیجیتال، بازار ارزهای دیجیتال در ماه قبلی مشخص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های محبوبی یادآور بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتریوم بازار را کاهش دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ سهم اجتناب کرده اند خوب ارزش شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند. در همین جاری، درگیری اوکراین همچنان به تحمیل تعداد زیادی دسترس در بازار شکسته نشده می دهد.

در حالی کدام ممکن است معامله گران باقی مانده است در جستجوی درآمد دسترس در بازار هستند، متنوع اجتناب کرده اند روندهای جدید در جاری رشد هستند. ایمنی مدتهاست کدام ممکن است توسط مشتریان رمزارز شناخته شده به عنوان خوب اولویت بی نظیر فکر شده است، با این حال همراه خود امتحان شده ها برای اجتناب کرده اند بین برداشتن تراکنش های دیجیتالی انبساط کرده است. تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دهندگان نیز برای مدیریت اصولاً بر محصولات شخصی همراه خود یکدیگر رقبا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده برای کاهش تراکنش های تقلبی هستند.

اینها تنها برخی اجتناب کرده اند دلایلی است کدام ممکن است چرا این سه پول خارجی دیجیتال در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای تأثیر می گذارد به بیت کوین در سال ۲۰۲۲ هستند.

یکی اجتناب کرده اند آنها پول خارجی دیجیتال ریپل است کدام ممکن است ریپل را به امکان صنوبر بهتری نسبت به بیت کوین تغییر می تدریجی اینجا است کدام ممکن است معمول زمان تراکنش بیت کوین ۱۰ دقیقه است، با این حال پایان دادن پول خارجی دیجیتال تنها تعدادی از ثانیه اندازه می کشد. علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند معدود ارزهای دیجیتالی است کدام ممکن است در هفت روز درآمد می تدریجی. خوب ارزش این دارایی بیش اجتناب کرده اند ۵ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت پیشنهادات ۲۴ ساعته آن بیش اجتناب کرده اند ۱.۹ میلیارد دلار بود. خوب ارزش بازار این دارایی نیز در همین مدت اجتناب کرده اند ۳۴ میلیارد دلار به ۳۶ میلیارد دلار افزایش کشف شد.

امکان دوم Polkadot است کدام ممکن است هدف آن حاضر خوب پلت شکل منعطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازگار برای سازندگان غیرمتمرکز {است تا} هر نوع داده هر دو دارایی را در چندین بلاک چین جابجا کنند. یادآور ریپل، معامله گران هفته قبلی به پولکادوت ورودی آوردند. خوب ارزش این دارایی بیش اجتناب کرده اند ۵ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت بیش اجتناب کرده اند ۹۰۰ میلیون دلار به خوب ارزش بازار شخصی افزود.

فینال امکان زیکش رمزارز است، خوب امکان صنوبر انصافاً غیر محور کدام ممکن است به مشتریان امکان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد بی نام را می دهد. بلاک چین دانش حساسی یادآور معامله با هر جیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغی کدام ممکن است در جاری سوئیچ است را پرونده نمی شود کدام ممکن است فوق العاده مشخص اجتناب کرده اند بیت کوین است. Zykash در هفت روز معاملاتی قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۰ سهم انبساط داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش بازار آن اجتناب کرده اند ۱.۷ میلیارد دلار به نزدیک به ۲ میلیارد دلار رسیده است.

کل خوب ارزش بازار ارزهای دیجیتال جهانی در جاری حاضر ۱.۹۲ تریلیون دلار برآورد شده است کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۰.۱۹ سهم کاهش دارد.

بیت کوین در جاری حاضر ۴۱.۷۵ سهم اجتناب کرده اند کل بازار ارزهای دیجیتال را به شخصی اختصاص داده است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط خوب گروه بی نام اجتناب کرده اند قیمت کاهش یافته پرهزینه بر روی پلت شکل بلاک چین تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین پیشنهادات آن در سال ۲۰۰۹ تعیین کنید گرفت.

کمیت کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت قبلی ۹۴.۳۱ میلیارد دلار بوده کدام ممکن است آرم دهنده کاهش ۴.۲۲ درصدی است. کمیت کل امور پولی غیرمتمرکز در جاری حاضر ۱۳.۷۹ میلیارد دلار است کدام ممکن است ۱۴.۶۲ سهم اجتناب کرده اند کل کمیت بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته را تشکیل می دهد. کمیت تمام استیبل کوین‌ها در جاری حاضر ۷۸.۱۲ میلیارد دلار است کدام ممکن است ۸۲.۸۲ سهم اجتناب کرده اند کل کمیت بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته را تشکیل می‌دهد.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (به همان اندازه ساعت ۱۲ صبح به وقت شرقی)

این دسته برای ادغام کردن اصلاحات قیمت ۱۰ پول خارجی دیجیتال بی نظیر بر مقدمه خوب ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۴,۲۲۵۲.۳۳ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: کاهش ۰.۸۶%

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۴.۰۶ سهم افزایش

۲- سرسرا

قیمت: ۲۹۶۶.۳۴ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۱.۲۷ سهم کاهش

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۸.۶۶ سهم افزایش

۳- بایننس ملکه

قیمت: ۴۰۴.۱۴ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۲۶ سهم افزایش

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۵.۹۴ سهم افزایش

۴- قیر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۰۰٪ کاهش یافته است

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۰.۰۰۱% کاهش

۵- سولانا

قیمت: ۸۱.۸۳ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۴۲ سهم افزایش

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۷.۸۰ سهم افزایش

۶- کاردانو

قیمت: ۱.۰۵ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۹.۹۳ سهم افزایش

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۲۸.۱۳ سهم افزایش

۷- موج دار شدن

قیمت: ۸۲.۹۸ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۶۳ سهم کاهش

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۶.۴۳ سهم افزایش

۲- رقص پولکا

قیمت: ۲۰.۷۵ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۳.۸۰ سهم افزایش

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۱۲.۰۸ سهم افزایش

۹ – ملکه USQ

قیمت: ۰.۹۹۹۹ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۰۰٪ کاهش یافته است

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۰.۰۲ سهم کاهش

۱۰- دوج کوئین

قیمت: ۰.۱۲۷۹ دلار

اصلاح قیمت در ۲۴ ساعت قبلی: ۳.۶۶ سهم افزایش

اصلاحات قیمت در هفته قبلی: ۱۰.۶۱ سهم افزایش

۲۲۳۲۲۷

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=292897