خواب آلودگی نیروی محرک در محور گرفتن ماکو جان سه نفر را گرفت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ارومیه، سرهنگ محمد نژاد رئیس پلیس راه ماکو شات همراه خود ادعا این خبر ذکر شد: این حادثه ناگوار روز پنجشنبه بر تأثیر واژگونی خودرو پژو پارس در محور مسدودکننده رخ داد کدام ممکن است ۳ نفر خودروی شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند. کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ سرنشین خودرو مجروح شدند.

وی ذکر شد: مجروحان برای مداوا به بیمارستان شهدای شهدا منتقل شدند.

سرهنگ محمد نژاد دلیل برای این حادثه را عدم ملاحظه به ورودی {به دلیل} خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی عنوان کرد.

به گزارش فارس، ساختار نوروزی پلیس راه آذربایجان غربی همزمان همراه خود در سرتاسر ملت اجتناب کرده اند ۲۴ اسفندماه تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۴ فروردین ۱۳۰۱ یکپارچه دارد.

ts/
این را برای صفحه اول اصرار دهید