خسارت سیل در یزد (عکس)
بارندگی های تابستانی که از چند روز گذشته در استان یزد آغاز شده، زندگی را به دلیل سیل و روان آب در این شهر مختل کرده است، همچنین اکثر معابر شهری، زیرگذرها و محورهای مواصلاتی استان مسدود شده است. تخریب بسیاری از خانه های قدیمی در اطراف. «اکبرآباد» شد.