خرید و فروش وام تصادفی بود/ زوج های جوان مشمول وام ازدواج مراقب باشند
پس از انتشار خبر خودسوزی زنی در یکی از شعبه های بانک، در تحقیقات خبرنگار ما مشخص شد مردی با مراجعه به شعبه بانک اعلام کرد قصد دارد برای وام ازدواجی که از آن بی اطلاع بوده، ضامن شود. وام گیرنده و یکی از دوستانش این وام را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان گرفتند.