خبر مهم نرخ بیمه فردی ثالث در سال جدید


معاون این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بیمه مرکزی اظهار داشت: برای {افرادی که} اجتناب کرده اند ابتدای فروردین ماه سال جاری بیمه شدند تخصیصی فکر تبدیل می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مصدق اظهار داشت: دیه ماه مبارک را در قالب خاص محاسبه می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا نرخ بیمه فردی ثالث ادعا تبدیل می شود.

برای بسیاری که سال قبلی بیمه نامه شخصی را خریده اند برای افزایش بیمه نامه نیازی به اصلاح ندارند.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند نمایندگی های بیمه خواستیم برای {افرادی که} بیمه آن ها فروردین ماه سال جاری {بوده است} معامله با کنند.

همین الان مبلغ دیه در ماه های حرام ۶۰۰ میلیون تومان ادعا شد.

۲۲۳۲۲۵

تأمین: خبرآنلاین

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=293681