خبرگزاری مهر: پاکستان اجتناب کرده اند پوشش هند در قبال اوکراین در قبال کشورهای غربی خبر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را ستودبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند راشا در حال حاضر، عمران خان نخست وزیر پاکستان اجتناب کرده اند متعهد شدن پوشش خارجی بی طرفانه هند در مخالفت با فشارهای در سراسر جهان بر اوکراین مشاوره کرد.

نخست وزیر پاکستان اظهار داشت کدام ممکن است دهلی نو در مخالفت با فشارهای در سراسر جهان بر بالا فاجعه اوکراین موضع گرفته است.

آمریکا توده ها به هند نسبت به کسب سامانه های حفاظت اثیری اس-۴۰۰ اجتناب کرده اند روسیه هشدار داده است. با این حال دهلی نو نیز تایید کرده است کدام ممکن است به پوشش بی طرفانه شخصی {در این} زمینه یکپارچه خواهد داد.

روز یکشنبه ۱۶ فوریه، نخست وزیر پاکستان کسب اطلاعات در مورد فشار کنونی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی بر بالا اوکراین اظهار داشت کدام ممکن است کشورش به هیچ اردویی در پوشش جهانی نخواهد اتصال، از جهت گیری پوشش استراتژیک اسلام آباد «محافظت روابط همراه خود همه است». “

عمران خان به خبرنگاران، دیپلمات‌های سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان اتاق‌های در نظر گرفته شده در اسلام‌آباد اظهار داشت: «ما نمی‌خواهیم در شرایطی باشیم کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند عالی اردوگاه ویژه باشیم».