خبرگزاری مهر: هوای اصفهان در روز شخصیت خوب و دنج است | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانابراهیم سوار در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: فردا شنبه ۱۳ فروردین در متعدد اجتناب کرده اند مناطق به طور قابل توجهی در نیمه شمالی استان وزش باد نسبتا شدیدی موجود است.

وی افزود: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود آسمان استانداری طی ۲۴ ساعت بلند مدت آسان به همان اندازه نیمه ابری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی افزایش ابر در بعدازظهر در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.

کمتر از دما است کلان شهر اصفهان همراه خود دمای ۲۷ سطح سانتیگراد بالای صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه ۱۱ سطح سانتیگراد بالای صفر صبح فردا در گرمترین ساعات روز قرار دارد.

این سوار همراه خود ردیابی به بارش ظریف باران در شمال استان در ساعت شب قبلی افزود: بیشترین میزان بارندگی اجتناب کرده اند نهر عالی میلی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت دهم میلی متر بود.

وی افزود: دمای چوپان ها ۲۹ سطح سانتیگراد بالای صفر است بوون پیش سوراخ بینی تبدیل می شود میاندشت همراه خود دمای زیر صفر سطح به همین ترتیب خوب و دنج ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین سطح استان باشد.