خبرگزاری مهر: اگر قدرت روسیه را تحریم کنیم آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا دچار قوز کردن می شوند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش دویچه وله، اولاف شولز، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه در یک واحد مناظره در پارلمان کشورش اظهار داشت: تحریم قدرت روسیه در معرض خطر قوز کردن است.

صدراعظم آلمان {در این} نامه اظهار داشت: “هیچ راه رفع مختصر مدتی برای کاهش وابستگی به واردات قدرت روسیه {وجود ندارد}.” وابستگی برلین به نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زغال سنگ روسیه باید در دراز مدت به بالا برسد.

وی افزود: «امتحان کردن این اکنون به معنای فرو برداشتن آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل اروپا در قوز کردن است. تعداد زیادی هزار حرفه کشف نشده خطر قرار خواهند گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل صنایع تحمل تأثیر قرار خواهند گرفت.

اولاف شولتز مدعی شد کدام ممکن است پوشش مقامات آلمان بر عالی دستور استوار است. اینکه تحریم ها نباید اصولاً اجتناب کرده اند ضربه زدن به ساکنان روسیه به آنها آسیب برساند!