خبرگزاری مهر: انواع شهرهای کرونای زرد در استانداری مرکزی به ۶ شهر رسید | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر ایده بروزترین tp-date رنگبندی گفتن شده اجتناب کرده اند سوی فرماندهی کل قوا اجتناب کرده اند روز شنبه ۶ فروردین ماه در شهرهای ملت اعمال تبدیل می شود. شهرستان‌های آشتیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شازند حاوی کرونا هستند.

علاوه بر این ۴ شهر اراک، تفرش، فرهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمین هم اکنون در وضعیت نارنجی قرار دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرها چوبزرندیه، ساوا، کومیگان، محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیلیجان نیز در قربانیان به کرونا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر هیچ خوب اجتناب کرده اند شهرستان‌های استانداری مرکزی {به دلیل} بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ‌آمیزی در وضعیت آبی قرار ندارند.

بر ایده فینال نتایج آزمایشگاهی، انواع قربانیان به ویروس کرونا در استانداری مرکزی اجتناب کرده اند زمان شیوع این ویروس به بیش اجتناب کرده اند ۱۲۳ هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فوتی‌ها اجتناب کرده اند مرز سه هزار نفر قبلی است.

بر ایده گفتن وزارت بهداشت، در جاری حاضر ۲۴ شهر ملت همراه خود رنگ صورتی، ۶۸ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۳۰۶ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر به رنگ آبی هستند.