خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند المیادین; این انتخابات اولین انتخاباتی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند فروپاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه پولی لبنان در سال ۲۰۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تظاهراتی کدام ممکن است روی داد.

میقاتی در ادعا ای تلویزیونی در خارج اجتناب کرده اند مجلس اظهار داشت: «به همان اندازه روزی کدام ممکن است بهانه ای برای اخلال در انتخابات نباشد، قادر نیستم استعفا بدهم.

میقاتی همراه خود ردیابی به اینکه نبیه بری رئیس مجلس تقاضا وی برای رای اعتقاد به مقامات شخصی را رد کرد، اظهار داشت: این دلیل است استعفا نمی دهم.

نخست وزیر لبنان شکسته نشده داد کدام ممکن است ظاهراً ناراحت است، مزیت انتخاباتی برخی اجتناب کرده اند رویدادها امتحان شده های مقامات را برای خروج لبنان اجتناب کرده اند بدترین فاجعه اجتناب کرده اند زمان مبارزه خانه ۱۹۷۵-۱۹۹۰ تضعیف می تدریجی.

وی اظهار داشت: کافی است مزیت خصوصی را بهتر اجتناب کرده اند مزیت سراسری قرار دهیم، از این مقامات است کدام ممکن است بهای آن را می پردازد.