خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی شامگاه شنبه همراه خود حضور در یادواره شهدای حویزه در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: جای جای خوزستان مملو اجتناب کرده اند یادمان های حفاظت مقدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام در دل شخصی سابقه ای غول پیکر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان هر کدام ممکن است به گذشته تاریخی این حماسه بیندیشد حتما به عظمت این حماسه سجده می تدریجی.» اماکن متبرکه برای حضور شهدای والامقام.

وی افزود: در بخش زیبایی شناختی اجتناب کرده اند توانمندی های برتر حفاظت مقدس {به درستی} استفاده از نشد؛ در واقع امتحان شده های {انجام شده} در راستای ارتقای اهمیت جانفشانی های شهدای والامقام را نباید ناعادلانه رد کرد، با این حال اقداماتی {در این} زمینه {انجام شده} است. با این حال هیچ ارتباطی بین عظمتی کدام ممکن است رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث {وجود ندارد}.

اسماعیلی تاکید کرد: در بخش زیبایی شناختی نیز بر ملاحظه ویژه به این سرمایه های غول پیکر کدام ممکن است شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند استوار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ناگزیر هستیم همراه خود همکاری افراد این کار غول پیکر را انجام دهیم. چون انقلاب توسط افراد اداره شد.

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد افزود: شهدای حویزه در دوران مبارزه تحمیلی از دوام جانانه ای کردند با این حال یکی اجتناب کرده اند توضیحات مبایعه نامه این شهدا بی کفایتی جریان انحرافی در اداره ملت است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مشکلات زیبایی شناختی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند مبارزه {به دلیل} کمبودها، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردهای غیر انقلابی {در این} بخش به وجود به اینجا رسید اصلاح کنیم باید برای نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های جبهه زیبایی شناختی انقلاب کار فراهم کنیم.

اسماعیلی اظهار داشت: در وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی این موضوع را مسئولیت محوری شخصی قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های زیبایی شناختی کدام ممکن است مسئولیت آنها تسهیل گری است. یونانی {در این} زمینه باید راه را برای کنجکاوی مندان، فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به راحتی کنند به همان اندازه روایت درستی اجتناب کرده اند این از دوام جانانه شهدا پرونده کنند.

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد همراه خود تاکید بر اینکه این موضوع به طور قابل توجهی در اصل کار وزارت ارشاد قرار گرفته است، افزود: {در این} خطه بهشتی الهویزه مهارت زیادی موجود است کدام ممکن است تمام امتحان شده شخصی را برای روایت دقیق عصر جدید به کار گیرد. ۹ امام را دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ جبهه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان بالقوه است روایت اشتباهی داشته باشند.) پشیمان شدن. پشیمانی به آنها نماد دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند بلند مدت عصبانی کنید.

وی اظهار داشت: جریان انقلابی باید نسبت به قبلی شخصی آگاه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بلند مدت امیدوار باشد. {این مهم} ترین مسئولیت نهادهای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی جمهوری اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین هدفی جز همراه خود حضور جسورانه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان بی نظیر این سرمایه ها کدام ممکن است خانوار شهدا، ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها هستند محقق نمی شود. . اجتناب کرده اند ریختن خون به همان اندازه حضور در این درخت غول پیکر انقلاب.