خبرگزاری مهر: اجرای سیستم روشنایی فرودگاه پارس آباد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد قسابی ظهر پنجشنبه در دیدار همراه خود فرماندار پارس آباد اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند سرگیری پروازهای فرودگاه پارس آباد – مغان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۲ هفته بلند مدت ۲ پرواز در هفته در فرودگاه پارس آباد انجام تبدیل می شود. مسیر تهران – پارس آباد. راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس

وی تصریح کرد: پیش فرض طی ۲ هفته بلند مدت در مسیر درست تهران – پارس آباد – آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس پرواز برقرار شود.

مدیرکل فرودگاه های استانداری اردبیل اظهار داشت: در بازه روزی کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به شرایط ناوگان اثیری تحمیل شد، جایگزین را مغتنم شمرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم روشنایی فرودگاه را کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اساسی ترین نیازهای معمول فرودگاهی است، اجرا می کنیم. ”

الجزار علاوه بر این به پیگیری مصوبات در زمینه گاز رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انواع پروازها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: فرودگاه پارس آباد شناخته شده به عنوان اولین فرودگاه استان اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در یکپارچه این مونتاژ فرماندار شهرستان پارس آباد همراه خود ردیابی به عدم رغبت معامله گران به در پارس آباد {به دلیل} نبود پروازهای مشترک اظهار داشت.

جابر جهان بین افزود: بر بالا جهش اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری همراه خود معامله گران زیادی مذاکره کرده ایم با این حال {به دلیل} نبود پروازهای مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافت تمدید شده، تاکنون امکان حضور آنها در قلمرو وجود نداشت.

وی بر لزوم مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز پمپ بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص واحد گاز رسانی در فرودگاه شانه آباد تاکید کرد.

فرودگاه شانه آباد قطب رشد فوری استان است، سرپرست استان شانه آباد اظهار داشت: پارس آباد مغان به قطب ثقل مالی استان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرودگاه برای حمایت اجتناب کرده اند این جهش عظیم مالی فوق العاده کارآمد {خواهد بود}. .