خبرگزاری مهر: اجتناب کرده اند ورود علی رضا مبتلا به آمریکا ممانعت به حرکت به اینجا رسید / در فرودگاه بازداشت شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند l. a. تایمز، علیرضا مبتلا خواننده ایرانی کدام ممکن است قرار بود شنبه هفته بلند مدت در جشن نوروزی «سمفونی اقیانوس آرام» نمایندگی تدریجی. کاستا عصر برای اجرای این این سیستم اجتناب کرده اند آمریکا ریختن شد.

مبتلا در فرودگاه تورنتو دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دسترسی آمریکا منع شد.

این سیستم جشن نوروز برای همه بلیط ها هر سال برای عید نوروز در بخش هنری فروخته تبدیل می شود کاستا عصر روز شنبه همراه خود حضور تعدادی از تن اجتناب کرده اند چهره های سرشناس موسیقی برگزار شد با این حال این خواننده سرشناس کدام ممکن است نامش در لیست هنرمندان بود حضور نیافت.

به آگاه برگزارکنندگان این این سیستم، مقتول ساکن کانادا روز جمعه در حالی کدام ممکن است قصد بازدید به آمریکا را داشت در فرودگاه تورنتو توسط ماموران بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد بازجویی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام اجازه دسترسی آمریکا آمریکا را نداشت. .

به آگاه علیرضا اردکانی، سرپرست اجرایی بنیاد غیرانتفاعی سنت مستقر در l. a.، کدام ممکن است همراه خود این این سیستم همکاری می کرد، او تجربه هواپیما شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی صندلی شخصی نشست، با این حال چندین مقام مهاجرتی تجربه هواپیما شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را بردند.

اردکانی ذکر شد کدام ممکن است مقتول حدود ۴ ساعت مورد بازجویی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به وی آگاه شد کدام ممکن است ویزای وی لغو تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اجازه دسترسی آمریکا را نخواهد داشت.

وی افزود کدام ممکن است قبلاً پیامکی مبنی بر ممنوعیت ورود خواننده بدست آمده کرده بود، با این حال او آن را تصور می کرد. پیام مختصر دقیق نیست. وی افزود: مقتول ۴۹ ساله احتمالاً {به دلیل} خدمت سربازی تعدادی از دهه پیش در سپاه پاسداران سریع بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دسترسی آمریکا منع شده است.

سپاه پاسداران ایران نگهبانان کلی سال ۲۰۱۹ توسط مقامات ترامپ در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفت. این موضوع باعث شده به همان اندازه متعدد اجتناب کرده اند ایرانیان قصد بازدید هر دو پذیرایی داشته باشند رنگ بی تجربه آنها مقوا آمریکا دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اقوام سطح عالی آنها کدام ممکن است قبلاً در آمریکا مسکن می کردند نیز این اشکال را دارند.

جشن نوروز شنبه قبلی همراه خود حضور ۱۸۰۰ معامله با مردمان فرشته ها روزنامه تایمز دیروز این خبر را چاپ شده کرد. اجتناب کرده اند خودگذشتگی {در این} امر در باره اظهار تذکر نشده است