خبرگزاری مهر – اجتماع غول پیکر مبلغان در همدان در آستانه ماه مبارک رمضان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحجت الاسلام محمد هادی نظیری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود دقیق اینکه اولین اجلاس مبلغان در روز پنجشنبه هفته جاری در حسینیه امام حسین(ع) برگزار تبدیل می شود، افزود: این این سیستم یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های این مراسم است. واعظان استان همراه خود حضور اطلاعات آموزان. اجتناب کرده اند در سرتاسر شهرستان، مبلغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیم ها خطبای قم کدام ممکن است برای تبلیغ ماه مبارک رمضان به استان همدان اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ائمه جمعه در مساجد، روحانیون خارج نشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی، روحانیون باکلاس، مسئولین پایگاه های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، مسئولین گروه های باکلاس، گروه های تبلیغی خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده. فعالان تبلیغاتی شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند منصفانه ماموریت آمین.. منصفانه ترتیب احتمالاً وجود خواهد داشت.

مدیرکل بازاریابی اسلامی همدان اظهار داشت: هدف اجتناب کرده اند برگزاری این نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنفرانس تبیین نظام انتظارات رئیس انقلاب اسلامی در جهاد است کدام ممکن است عنوان کنفرانس روایتی اجتناب کرده اند امید است.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند دغدغه های رئیس انقلاب اسلامی در گام دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری فرمایشات ایشان اینجا است کدام ممکن است محله ما امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان شدید به پیشبرد انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی داشته باشد.

مدیرکل بازاریابی اسلامی همدان افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه ناامیدی در محله موجود است. Na این امید موجود است کدام ممکن است آنچه جامعه بازاریابی در ماه مبارک رمضان شناخته شده به عنوان پیام رئوس مطالب می تنبل، احیای امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در محله ای است کدام ممکن است روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغان در آن عملکرد فوق العاده فعالی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه همین گفتمان {در این} نشست. دقیقا توسط مهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانان دلیل داده شده است.

نذیری تاکید کرد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سیستم های این کنفرانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتکارات آن، دقیق تجربیات تبلیغی متنوع اجتناب کرده اند مبلغان سودآور استان، مبلغان پرانرژی در بخش خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند، شرکت ها اجتماعی، گروه های جهادی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان.”

مدیرکل بازاریابی اسلامی همدان همراه خود دقیق اینکه در نهایت این کنفرانس اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند مبلغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها تجلیل تبدیل می شود اظهار داشت: بازدید کننده ویژه این کنفرانس قائم مقام گروه بازاریابی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود حضور مشاور ولی فقیه در استانداری جمعه همدان، استاندار همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور مردمان همدان در مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ریاست کالج ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست بخش های علمیه خواهران. بخش های علمیه برای استان برگزار تبدیل می شود.