خبرگزاری مهر: ائتلاف اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل در مقابله همراه خود اطلاعات ایران، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان سودآور نخواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر، عطوان {در این} سرمقاله نوشت: در ۵ روز قبل سه نشست سران در نقب، شرم الشیخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقبه برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل موقعیت مستقیم هر دو غیرمستقیم داشت.
وی اظهار داشت: هدف اجتناب کرده اند این نشست ها محدوده اسرائیل شناخته شده به عنوان رئیس جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اتحاد عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی ناتو بر مقدمه توافقنامه های صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال سازی است.

عطوان تاکید کرد کدام ممکن است نشست عقبه (یکشنبه) کدام ممکن است همراه خود حضور بلینکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همتایان مصری، اماراتی، مراکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرینی وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزبانی اسرائیل برگزار شد، اجتناب کرده اند تذکر ما مضر ترین مونتاژ بود از اجتناب کرده اند استقبال مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی اعراب استقبال می تنبل. ملت ها. – مقامات اشغالگر را در همه سطوح سند می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور آن را همراه خود مقامات های عربی نمایندگی کننده {در این} نشست علیه محور از دوام به مدیریت ایران پیوند می دهد.

روزنامه رای الیوم نوشت: تیتری کدام ممکن است کشورهای نمایندگی کننده {در این} دوره ها شناخته شده به عنوان سرپوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه استفاده کردند، احتمال بدست آوردن به هماهنگی هسته ای جدید همراه خود ایران است. اجتناب کرده اند جمله مهمترین اشیا می توان به لغو تمامی تحریم ها، به رسمیت شناختن موقعیت جهان ای ایران، آزادی ۱۰۰ میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خروج سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست تروریستی آمریکا ردیابی کرد.

وی افزود: نشست ۲ روزه رهبران سیاهپوستان به این معناست کدام ممکن است اصل کار اساسنامه ائتلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهده دفاعی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل کار میدانی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش تحمل نظارت آمریکا مجهز است. کدام ممکن است به معنای روبرو شدن در خندق آمریکا است. درگیری اوکراین علیه روسیه منصفانه بازی کردن غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت آن تضمین نشده است.

عطوان این پرس و جو را مطرح کرد کدام ممکن است ما اصلاً با توجه به آن صحبت نمی کنیم کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های ارتش آن تهدیدی برای اسرائیل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به نفع ما شناخته شده به عنوان کشورهای عربی است. با این حال خطر ایران برای ۱۱۰ میلیون مصری هر دو مراکش کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۵ هزار کیلومتر همراه خود این ملت فضا دارد چیست؟

این نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل کار آن سنگ بنای اتحاد جدید عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل ناتو، نابودی ملت عرب، اتحادیه عرب، دشواری فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت عربی شهر اورشلیم تلقی تبدیل می شود.

عطوان نوشت: «زیارت آرامگاه بن گوریون پدر مingسس اسرائیل برای وزرای خارجه عرب نمایندگی کننده {در این} اجلاس فوق العاده دردناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید نمی دانیم کدام ممکن است برای نابودی او اشک بریزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روح او ناله کنند. ” در همین جا این سؤال را مطرح می کنیم کدام ممکن است خواه یا نه منصفانه مقام اسرائیلی هر دو آمریکایی اجتناب کرده اند مقبره جمال عبدالناصر رئیس جمهور اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرب مصر بازدید کرده است؟

وی اظهار داشت کدام ممکن است شناسایی برداشتن اسرائیل شناخته شده به عنوان رئیس ائتلاف جهان ای ناتو خطا بزرگی است. این ائتلاف در مقابله همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور از دوام سودآور نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت کشورهای عضو آن را کم نخواهد کرد. به دلیل، اجتناب کرده اند آنها حمایت نمی شود، اما علاوه بر این کشورهای عضو را کشف نشده خطرات امنیتی بیشتری مکان ها کدام ممکن است مقامات های آنها را بی وفاداری می تنبل، خوداتکایی از گرفتن منصفانه این سیستم سیاسی روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت سرسخت است.
این ۴ مسئله فراتر اجتناب کرده اند ایجاد همه امپراتوری های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی بود. متاسفانه این اجزا در اکثر کشورهای عربی {وجود ندارد}.