خبرگزاری مهر: آنکارا همراه خود ناتو می رقصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه اجتناب کرده اند مبارزه اوکراین سوء استفاده می تنبل | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر، گروه بین المللاین ملت اعلام کردن می تنبل کدام ممکن است میانجی است، با این حال به پوشش شخصی در صادرات هواپیماهای با بیرون سرنشین به اوکراین یکپارچه می دهد زلنسکی اجتناب کرده اند روابط شخصی همراه خود مسکو حمایت می تنبل با این حال بر آن تاکید می تنبل.» این چکیده ای اجتناب کرده اند پوشش متناقض آنکارا در قبال فاجعه اوکراین است.عملیات روسیه در اوکراین وارد سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین روز شخصی شده است، با این حال همراه خود وجود مذاکرات مستمر بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی یف، هیچ نتیجه ای به کف دست نیامده است. بالا دادن به مناقشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر تداوم نبرد بر ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها.

در واقع ترکیه در گذشته اجتناب کرده اند آغاز نبرد هدایت میانجیگری را داد. شاهد امتحان شده های دیپلماتیک برای بالا دادن به فاجعه اوکراین هستیم، با این حال همراه خود وجود میزبانی ترکیه اجتناب کرده اند مذاکرات وزرای خارجه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین کدام ممکن است در محیط اجلاس سران آنتالیا در ۱۰ مارس برگزار شد، پیشرفت قابل توجهی {در این} زمینه حاصل نشده است. ابتکار آنکارا

با این حال در گذشته اجتناب کرده اند اینکه به تأثیر نبرد در اوکراین بر ترکیه بپردازیم، اجازه دهید برای بررسی استفاده مقامات آنکارا اجتناب کرده اند نبرد ارتش بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی بیاندازیم. کافی است ما انجام می دهیم.

حزب عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد اوکراین

رسانه های نزدیک به مقامات ترکیه در سال های فعلی این عملکرد را تبلیغ کرده اند هواپیماهای با بیرون سرنشین بایراکتار علاوه بر این را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برگ دریافت کرد حزب عدالت رشد به مدیریت رجب است خوشایند اردوغان اگرچه شرایط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ترکیه تحمل تأثیر تحولات فعلی اروپای شرقی قرار گرفته است، با این حال حزب عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد شناخته شده به عنوان حزب تحت سلطه در جستجوی بهره مندی اجتناب کرده اند این تحولات است. شناخته شده به عنوان مثال، پس اجتناب کرده اند آغاز مبارزه، ترکیه رویکردی طرفدار اوکراین را در پیش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات روسیه را محکوم کرد. اگرچه ترکیه {به دلیل} روابط سازنده، وابستگی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت به روسیه وارد مرحله تحریم مسکو نشد، با این حال حمایت ترکیه اجتناب کرده اند اوکراین به همان اندازه حدودی توانست اعتقاد اتحادیه اروپا را جلب تنبل. این به بازرسی توسعه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا (احتمالاً در بلند مدت) کمک کرد.

در حالی کدام ممکن است ترکیه برای گرفتن سیستم س – ۴۰۰ همراه خود ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا ({به دلیل} نزدیکی آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه) اختلاف تذکر داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ظاهراً در راستای پوشش های ناتو با اشاره به اوکراین ممکن است به همان اندازه حدودی توهم آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای ناتو را خدشه دار تنبل.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، نبرد های اوکراین بستری برای فروش است هواپیماهای با بیرون سرنشین ترکیه شد؛ رسانه های نزدیک به مقامات ترکیه در سال های فعلی این عملکرد را تبلیغ کرده اند هواپیماهای با بیرون سرنشین بایراکتار علاوه بر این را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برگ دریافت کرد حزب عدالت رشد به مدیریت رجب است خوشایند اردوغان اینو حتما تفریحی کن هواپیماهای با بیرون سرنشین در جهان بین در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کسب ملت تاثیر مثبتی بر ایده ها نهایی ترکیه برای تداوم حکومت اردوغان ممکن است داشته باشد از مقامات حال ترکیه بی نظیر ترین است. اکثر اجتناب کرده اند این تکنیک ساخت کمک می کند هواپیماهای با بیرون سرنشین {بوده است}. به دلیل صادرات هواپیماهای با بیرون سرنشین به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آنها در نبرد های فعلی اتفاقی خوشایند برای ترکیه است.

تاثیر مبارزه در ترکیه

تا حد زیادی بودجه ترکیه توسط صنعت گردشگری تامین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه بیشترین انواع مسافر را اجتناب کرده اند اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه دارد. به دلیل آغاز مبارزه ارتباط مستقیمی همراه خود کاهش انواع مسافران در سال ۲۰۲۲ ممکن است داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه ترکیه در امتحان شده است اجتناب کرده اند آب گل آلود ماهی بگیرد، با این حال اجتناب کرده اند اختلافات فعلی نیز متاثر شده است، متعاقباً سعی دارد همراه خود مذاکره اشکال را رفع تنبل. ترکیه یکی اجتناب کرده اند کشورهایی است کدام ممکن است بیشترین روابط سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین دارد. تأثیر جنگی ممکن است داشته باشد کدام ممکن است در آن ابتدا می توانیم به تأثیر اجتماعی فاجعه اوکراین در ترکیه ردیابی کنیم. واقعیت اینجا است کدام ممکن است ساختار محله ترکیه در سال های فعلی {به سمت} دوگانه انگاری سیاسی پیش گذشت است. اختلاف تذکر در ترکیه به حدی عمیق شده کدام ممکن است نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان این ملت درگیر آسیب های ناشی اجتناب کرده اند این موضوع هستند. شناخته شده به عنوان مثال مورد توجه قرار گرفت سکولار به موضع اسلامی هر دو انشعاب موافقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان مقامات کنونی ترکیه یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است وجود اختلال دوقطبی {در این} ملت در سال های فعلی را محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس کرده است. در مبارزه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه هم همین {اتفاق افتاد}. در حالی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند افراد اجتناب کرده اند ولادیمیر حمایت می کنند زلنسکی با این حال برخی اجتناب کرده اند رویدادها، سیاستمداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد نیز توسعه روسیه را درک می کنند ولادیمیر آنها اجتناب کرده اند پوتین حمایت می کنند. سر اختلاف تذکر را می توان در مصاحبه های خیابانی در ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد مشتریان توقف در وب های اجتماعی تبصره کرد کدام ممکن است قطعا بر یکپارچه این توسعه در شرایط اجتماعی ترکیه تاثیرگذار {خواهد بود}.

جدا از این، یکپارچه مبارزه در اوکراین صنعت گردشگری ترکیه را هدف قرار داد. تا حد زیادی بودجه ترکیه توسط صنعت گردشگری تامین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه بیشترین انواع مسافر را اجتناب کرده اند اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه دارد. به دلیل آغاز مبارزه همراه خود کاهش انواع مسافران در سال ۲۰۲۲ ارتباط مستقیم ممکن است داشته باشد.

اگرچه ترکیه درآمد ۳۵ میلیارد دلاری را برای صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۲ تمرکز بر کرده است، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است مبارزه روسیه همراه خود اوکراین ترکیه را اجتناب کرده اند این هدف در اطراف می تنبل. قیمت بالای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت برای ترکیه خوشایند نیست، ترکیه نیز واردکننده قدرت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود امتحان شده‌ها برای مکان یابی دارایی ها سوخت در دریای سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیترانه، همچنان به واردات قدرت خواستن دارد.

جدا از این، مبارزه اوکراین بر کمیت خرید و فروش ترکیه سایه افکنده است. «اوزگور دمیرتاشمنصفانه اقتصاددان عالی ترکیه ای ذکر شد، ترکیه حدود ۱۳ میلیارد دلار همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین قرارداد دارد کدام ممکن است ۲ میلیارد دلار آن ۱۳ میلیارد دلار همراه خود اوکراین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یکپارچه مبارزه، خرید و فروش ترکیه رو به وخامت خواهد سر خورد. علاوه بر این گمان {می رود} ترکیه در بحبوحه قرنطینه رفتن می برد ممکن است خواهم روسیه است.