حمله تند سلیمی نمین به منتقدان مهاجرت فرزندان افسران به غرب
ما نباید این نخبگان و نابغه ها را وارد این بحث های علمی کنیم که چرا پسر یک افسر خاص باید در آمریکا یا هر کشور دیگری شرکت کند. چه اشکالی دارد؟ اگر واقعاً یک شورای علمی اعلام می کرد که نیازی به رفتن به آمریکا نیست، می شد درباره آن بحث کرد.