حضور معاون رئیس جمهور در جلسه سران ارتش


جلسه سران قوا عصر شنبه با حضور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمد باکر کلیباف رئیس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد. به عنوان معاون رئیس جمهور

نشست سران قوا با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، «محسن رضایی» معاون مالی رئیس جمهور و «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

به گزارش ایرنا، نشست سران قوا به همت نهاد ریاست جمهوری عصر شنبه با حضور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمدباکر کلیباف رئیس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد. ، و همچنین معاون رئیس جمهور.

معاون رئیس جمهور در این جلسه گزارشی از پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و سیاست های حمایتی دولت از بخش تولیدی، جذب نقدینگی و تداوم بهره وری دارایی ها ارائه کرد.