حسینیه و تکیه های تاریخی تهران / شوفارها و سوپرها حاوی تکیه های عزا است (+ عکس)
باجه، افشار و بربری، پامنار، پهلوان شریف، چاله میدان، بازار، چیهل تن، حاجی وکیل، خشتی، خلج، خدا افرین، دباغخانه، رضا کلیخان، زرگرها و کمیها نام دیگر تکیه های معروف تهران است که به آنها اشاره شده است. . در ایام سوگواری راوی. پایتخت مذهبی ۲۰۰ سال پیش