رژیم لاغری سریع

حاکم جدید امارات کیست؟ دو شاهین عرب خلیج فارس در برابر ایران
اوباما در خاطرات خود، حاکم جدید امارات را “باهوش ترین رهبر خلیج فارس” توصیف کرده است.