جنگل های هیرکان در ابر، اولنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر قابل بازدید نیست


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شاهرود، حمیدرضا حسنی رئیس اداره میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی شاهرود همراه خود حاضر آماری در ستاد شرکت ها بازدید شاهرود تصدیق شد: اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۶ اسفند ۱۳۸۰ به همان اندازه ۵ فروردین ۱۴۰۱، اصولاً بیش اجتناب کرده اند ۵۱۰۰۰ نفر در شاهرود مسکن می کردند.

رئیس اداره میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی شاهرود افزود: ۸۱ هزار مسافر {در این} مدت اجتناب کرده اند آثار باستانی، مجموعه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی، آثار خالص، موزه های شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بازدید کردند.

وی اظهار داشت: ۳۵ سهم مسافران نوروزی استان سمنان در شهرستان شاهرود سکونت داشتند.

الحسنی تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارندگی، کنجکاوی مندان {نمی توانند} اجتناب کرده اند جنگل های ابر، اولنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر الهیرکان بازدید کنند.

رئیس اداره میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی شهرستان شاهرود تصریح کرد: مسافران نوروزی بازدید اجتناب کرده اند مناطق الگوی گردشگری آبشار توران، از قلعه بالا، رضاآباد، مگن، تنگه دستان، تارود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاه جم را هدایت می کنند. .

شاهرود دارای هشت بخش، منصفانه شهر الگوی گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت روستای هدف گردشگری است.

انتهای پیام/۷۴۰۰۳/م/
این را برای صفحه اول هدایت دهید