جنجال در نظامی روسیه / عملیات شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف کردن منصفانه گردان (فیلم)بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ سرباز روسی پس اجتناب کرده اند عملیاتی در لوهانسک اسیر شدند.