جناحی بین دونده های المپیک و فدراسیون های دوچرخه سواری؟


محمود وافعی گفتما میرویم سعید صفرزاده در گفتگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس گفت: فدراسیون دوچرخه سواری از سال گذشته ۳۰ میلیون تومان به او پرداخت نکرده است. به عنوان وام در اختیار آنهاست که باید به فدراسیون پرداخت کنند. با تمام این شرایط، چک او در آینده با این سوارکار تولید و تسویه خواهد شد.

وی در خصوص اینکه این پول توسط کمیته جمع آوری شده و توسط فدراسیون پرداخت نشده است، گفت: اگر وصول می شد فدراسیون هم پرداخت می کرد و تا جایی که می دانم هنوز جمع آوری نشده است. البته این مبلغ زیاد نیست و در مقایسه با دوچرخه های موجود و قیمتی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان ناچیز است.

سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری با تاکید بر اینکه آیا فدراسیون در این زمینه گروگان گیری می کند، گفت: هیچ گروگانی وجود ندارد، سعید صفرزاده یکی از دوچرخه سواران خوب ما است و نمی خواهیم بین او و فدراسیون خللی ایجاد شود. این مشکل به زودی حل خواهد شد. باید چرخه را تحویل دهند تا سایر شهروندان نیز از آن استفاده کنند.

صفرزاده مومن به مسئولین گفت فدراسیون او از تیم ملی اخراج شد، گفت: این حرف ها نظر شخصی اوست اما ما به این دوچرخه سوار رحم نکرده ایم. برای بازی های کشورهای اسلامی او را به اردو دعوت کردیم اما نیامد.

پایان پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید