جسد منصفانه مانکن روسی در چمدان / عکس پیدا شد


مدل روسی

جسد منصفانه مانکن روسی کدام ممکن است توسط پوتین شناخته شده به عنوان «روان پریش» توضیح دادن شده بود، منصفانه سال پس اجتناب کرده اند ناپدید شدنش در یک واحد چمدان پیدا شد. گرتا ودلر، ۲۳ ساله، اظهار داشت کدام ممکن است طمع پوتین برای افزایش قلمرو روسیه در نتیجه فاجعه احتمالاً خواهد بود. نامزد گرتا اعتراف کرد کدام ممکن است سال قبلی پس اجتناب کرده اند اختلاف پولی او را در مسکو خفه کرده است. […]

The post جسد منصفانه مانکن روسی در چمدان پیدا شد / عکس اولین بار در قطار وبگردی پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید