توقیف فیلم های ایرانی در جشنواره های اسرائیل / برخورد با متخلفانتهیه کنندگان و فیلمسازان ایرانی در انعقاد قرارداد با پخش کنندگان خارجی باید به این نکته توجه داشته باشند که قوانین جمهوری اسلامی اجازه حضور فیلم های ایرانی اعم از داستانی، کوتاه، مستند و انیمیشن را در سرزمین های اشغالی فلسطین نمی دهد.