توقف قطعی انرژی الکتریکی روستاهای محاصره شده در برف اردبیل – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسین عجیب و غریب ظهر شنبه در ترکیبی خبرنگاران گفت: برف سنگینی در انواع های کرمی بارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است جان مفید به در در شمال استان اردبیل طوفان از حداکثر برف راه های مواصلاتی متعدد اجتناب کرده اند روستاها را برداشتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث برداشتن جامعه انرژی الکتریکی هفت روستای این شهرستان شد.

وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به مسدود بودن راه های ارتباطی، گروه های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضی نمایندگی dishing out نیروی انرژی الکتریکی در استانداری منتظر بازگشایی راه ها نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر ضرر به صورت پیاده به محلات اعزام شدند. برداشتن انرژی الکتریکی».

مدیرعامل نمایندگی dishing out نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل تصریح کرد: همراه خود وجود برف با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف از حداکثر، همکاران اداره انرژی الکتریکی الکرمی در فوری ترین زمان قابل انجام انرژی الکتریکی این روستاها را عرضه داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پای پیاده اقدام به بازیابی آن کردند.

القدمی ذکر شد: همراه خود وجود اینکه مسیر برخی اجتناب کرده اند این روستاها همچنان مسدود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف به حدی است کدام ممکن است باعث مدفون شدن خودروها در یخ شد، با این حال خوشبختانه دیروز همراه خود وجود این میزان برف ۱۰ کیلومتر توسط همکاران طی شد. هوا علاوه بر این مرزهای پاسگاه فوق العاده خنک است.»همه وبلاگ هاانرژی الکتریکی روستای قرابلاغداشدیبههمه روستاها همراه خود شهر کرمی مرتبط بودند.

در شهر تبلیغ کنید خواب وی همراه خود دقیق اینکه غیر رسمی خاموشی نیز رخ می داد، اضافه کرد: همین دیروز در هدف تله کابین شهری خوابطوفان از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخ زدگی کابل ها باعث آسیب دیده شدن اساس بتنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی کابل ها شد کدام ممکن است همکاران بلافاصله برای تعمیر خاموشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم جامعه فشار متداولبه راه افتادند.

مدیرعامل نمایندگی dishing out نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل یکپارچه داد: در جاری حاضر پاسگاه مرزی «الانباران اعلا» این شهرستان در استانداری قرار دارد. خواب {به دلیل} شکست ۹ داده ها سد مرزی ساری گزارششهر کارمی {به دلیل} آسیب دیده شدن ۴ قطب در توانایی نیست.

القدمی افزود: در جاری حاضر انرژی الکتریکی می خواست این ایستگاه ها اجتناب کرده اند طریق دیزل آسیاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیست تامین تبدیل می شود. دردسر ترانزیت بازگشایی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض بازگشایی همراه خود حمل فراهم می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه اکیپ انرژی الکتریکی خواب الکرمی انرژی الکتریکی را اجتناب کرده اند جامعه ۲۰ کیلوولت تامین خواهد کرد.